Buildcorp – Jadrové vŕtanie a rezanie

podřezávání zdiva

co znamená podřezávání zdiva?

Podřezání domu je nejstarší metodou, která se používá na izolaci základů rodinných domů.

Metoda spočívá v proříznutí zdiva po celé jeho délce speciální lanovou nebo řetězovou pilou a v následném vložení hydroizolace do vzniklé škvíry.

K čemu se používá?

Vlhké zdivo s plísní

Vlhké zdivo ztrácí svůj původní vzhled

Zdivo, které je zasažené vlhkostí, často ztrácí svůj původní vzhled a časem se začne rozpadat. Vlhké zdivo způsobuje voda, která prosakuje skrz stavební konstrukce přes póry obvodových zdí.

stabilizujeme zdivo klíny

Při podřezávání domu vkládáme do stěny přibližně každých 0,5 – 1,5 m klín, abychom nenarušili statiku domu a zachovali tak bezpečnost celého procesu.

Klíny stabilizují zdivo a mají nosnost až 500 kg / cm², což znamená, že každý jeden klín unese až desítky tun.

Kapky na okně
Hydroizolační fólie ve zdivu

aplikujeme cementově-vápennou směs

Do vzniklé a vyčištěné škvíry se vloží hydroizolace– plastová fólie, která zabrání přístupu vody. Nakonec se za pomoci speciálního injektážního stroje aplikuje cementově vápenná směs.

výhody podřezání zdiva diamantovým lanem

 
  • Žádný materiál není překážkou
  • Jediná metoda, kterou lze řezat kamenné a betonové konstrukce
  • Vytvoří svislý řez
  • Vyřeší vlhnutí stěny od podlahy
  • Odvlhčí, odizoluje starý dům
Pracovník ovládá stroj na řezání zdiva diamantovým lanem

Co byste měli vědět?

Tuto činnost by měl provádět pouze odborník

Pokud se rozhodnete zbavit vlhkosti domu, měli byste dbát na to, aby tyhle práce vždy prováděl  jenom odborník ,nebo ověřená firma.

Neprofesionální provedení práce může mít za následek vznik trhlin a narušení celkové statiky domu.

Prasklá bílá stěna
Vlhká omítka s plísní

vlhká omítka musí být ihned zlikvidována

Při samotné realizaci je v první řadě odstraněna vlhká omítka objektu. Tato omítka musí být ihned zlikvidována, protože obsahuje krystalické soli, které by se z ní mohly zase dostat do půdy a poté do zdiva objektu.

Následně se v určené výšce začne s řezem zdiva po celé jeho šířce.

Potřebujete více informací?